Vår historie

Strandkaien 34 er et av de siste – og best bevarte – autentiske sjøhusene ved Vågen i Stavanger. Bygget var først omsatt i 1733 og uten at en vet det sikkert, så anslås sjøhuset å være bygd mellom 1620 og 1640.  

400 år med historie i veggene

En kan spekulere hvorfor ikke dette bygget også ble revet som så mange andre hus inne i Vågen ble på 1800-tallet, men man formoder at dette muligens lå så langt ute (150 meter), at det ble litt glemt blant alle de andre husene.

Bygget er nå på fire etasjer, men det ble først satt opp med én etasje og åpent loft. Tidlig på 1800-tallet ble de andre etasjene bygd. Dette kan en tydelig se ved at bærekonstruksjonen i første etasje er hogd for å benyttes i en bygning, mens konstruksjonen i andre og tredje består av gjenbrukte materialer fra gamle seilskuter. De langsgående bærebjelkene i andre og tredje etasje er originalt 20 meter lange master fra gamle seilskuter.

I ca. 1896 brant sjøhusene på nordsiden ned og det ble satt opp en bygning i murstein – det som på folkemunne kalles «mobil-bygget». I brannen brant taket, taksperrene og gulvjelkene i tredje og andre etasje ned. Disse er altså «nybygde» fra sent i 1890-årene.

Forsiktig modernisert

Strandkaien 34 har ikke hatt mange eiere. I 1930 ble bygget kjøpt av familien Bjorheim som drev med skipshandel. Bjorheimfamilien eide bygget frem til 2015 da det ble solgt til nye eiere. Bygget ble så restaurert med god dialog, i samarbeid med Byantikvarens kontor slik at lys, ventilasjon, bærebjelker og alt annet er oppdatert med dagens standard. Et eksempel på et av de forsiktige og «sjel-bevarende» endringene som er gjort med bygget er at taket har blitt omkonstruert for å få tjukkere isolasjon samtidig som den ser tynn ut fra sjøsiden for å bevare eksteriøret slik det så ut før. Med forsiktige grep og med stor innehavende respekt for byggets historie, vil Strandkaien 34 fortsettes å vedlikeholdes og forbedres i årene som kommer.

Siden 2015 har Strandkaien 34 blitt benyttet som kontor, konferanse- og selskapslokale. Bygget leies ut til bedrifter og privatpersoner.